Sjuklönekostnader - Egna arbetsgivare

Skatteverket säger att egna arbetsgivare ska använda "Arbetsgivardeklarationen" om de vill få tillbaka ersättning för sjuklönekostnader från staten

En IfA-medlem har varit i kontakt med Skatteverket i syfte att få klarhet i hur de som "egen arbetsgivare" ska redovisa för att kunna få ersättning för sjuklönekostnader under Coronapandemin. De har under den tid de varit egen arbetsgivare för de personliga assistenterna använt en förenklad skattedeklaration och upptäckte att det inte skulle fungera med den blanketten för att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnaderna.

Efter ett antal samtal med bl a Skatteverket nåddes de idag av informationen att under perioden som staten tagit på sig att stå för sjuklönekostnaderna ska de som är egna arbetsgivare lämna in det som heter Arbetsgivardeklaration i samband med att löner och sociala avgifter deklareras. På den blanketten finns utrymme för att anmäla de sjuklönekostnader som en har.

Glöm inte att dra karensdag som vanligt, det är den anställde som sedan får ansöka om att få ersättning från Försäkringskassan gällande karensdagen. 

Observera att semesterersättning och sociala avgifter på semesterersättningen inte ingår i den ersättning som staten ersätter vid sjukfrånvaro. Dessa utgör fortfarande en merkostnad som assistansanvändaren får ansöka om hos hemkommunen om enligt LSS 9 § 2 - tillfälligt utökat behov.

Nyhetsarkiv