Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda - information från Skatteverket

Det är sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar som du betalar ut under månaderna mars till och med juni. Du behöver bara betala 10,21 procent, vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften.

 

Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta avgiften upp till 25 000 kronor, därefter är det vanlig arbetsgivaravgift. Sänkningen blir 5 300 kronor per månad och anställd om lönen är 25 000 kronor eller högre.

Ta del av all information från Skatteverket här

Nyhetsarkiv