Renée Blomberg, Försäkringskassan – ”Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar”

Utgifterna för statlig assistansersättning minskade med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar och administrativa förändringar av betalningsrutinerna, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan. Hon bedömer att kostnaden 2020 och framåt är oförändrad.

– Höjningen av timbeloppet och en liten ökning av timmar/person uppvägs mot att antalet assistansberättigade bedöms fortsätta minska.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv