Remissvar till LSS-utredningen

Funktionsrättsrörelsen och Svenska kyrkan avstyrker LSS-utredningens förslag i sin helhet. Försäkringskassan vill bli huvudman för personlig assistans och och överta de kommunala assistansbesluten utan omprövning. Socialstyrelsen tvekar om förstatligande delvis pga den hårda rättspraxisen. Kommunal vill ha ett kommunalt huvudmannaskap.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv