Remiss av SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts att svara på remissen SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

 

Nyhetsarkiv