Regeringen vill försämra - IfA säger Nej!

IfA har i sitt remissvar angående andning och sondmatning framfört synpunkter på varför regeringen inte ska skriva in "mycket privat och integritetskänslig" i lagen.

Regeringen vill undanta andning och sondmatning från krav om "mycket privat och integritetskänslig" genom att skriva in just dessa kriterier för de övriga grundläggande behoven. Det är en förändring som IfA inte kan gå med på. 

IfA anser att samtliga grundläggande behov måste bedömas i sin helhet och att skriva in "mycket privat och integritetskänslig" skulle snarare leda till att de grundläggande behoven fragmentiseras ännu mer och bedöms ännu hårdare. IfA kan inte gå med på något sådant. Regeringen tycks inte inse hur privata och integritetskänsliga de grundläggande behoven i sig är, utan att för den skull, dela in dem i mindre beståndsdelar. 

Sedan den sk måltidsdomen 2009 och några senare avgöranden har bedömningarna kring de grundläggande behoven gjort det allt svårare att nå upp till gränsen om 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven, för att kunna beviljas assistansersättning. Många assistansberättigade har fått neddragen eller helt indragen assistansersättning. Denna tillämpning kan inte IfA ge stöd för och därmed inte heller ge stöd för regeringens förslag. Praxis är dessutom inte helt entydligt, vilket inte möjliggör en kodifiering, som regeringen uppger sig avse med förändringen.

IfA ser positivt på att andning och intag av måltider via sond ska bedömas i sin helhet, och anser att resterande grundläggande behov ska bedömas på samma sätt. 

Ta del av hela IfAs remissvar här. 

 

Nyhetsarkiv