Regeringen skickar nytt förslag om andning och sondmatning till Lagrådet

IfA kan se att regeringen ändrat skrivningen i sitt tidigare förslag. Det nya förslaget går nu iväg till lagrådet och samma tidsram som tidigare gäller angående lagförslaget.

 

Sveriges radio skriver följande. Efter remisskritik skickas nu ett nytt förslag till Lagrådet om hur Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska ändrats för att även omfatta sondmatning och andningshjälp.

 

Läs Sveriges radios artikel här

IfA har i remissvar i december kritiserat regeringens då lagda förslag om att "kodifiera praxis" genom att skriva in "mycket privat och integritetskänslig karaktär" i lagstiftningen vid bedömningen av grundläggande behov, vilket skulle ha lett till stora negativa effekter för samtliga assistansberättigade. I det nya förslaget har skrivningen om "mycket privat och integritetskänslig" tagits bort och istället benämns att "Vid bedömningen av rätten till personlig assistans för hjälp med andning och måltider i form av sondmatning ska hela hjälpbehovet beaktas oavsett dess karaktär". 

Det är bra att regeringen har hörsammat IfAs m fl synpunkter om olämpligheten att skriva in "mycket privat och integritetskänslig karaktär" i lagstiftningen. Det är positivt att hela hjälpbehovet gällande andning och intag av måltider via sond ska beräknas. IfA vidhåller fortfarande att samtliga grundläggande behov ska ses i sin helhet.  

Nyhetsarkiv