Redovisning av tid vid övergång till sommartid och vintertid

Vid två tillfällen under året sker en tidsomställning – i mars sker omställning från vintertid till sommartid och i oktober sker övergång från sommartid till vintertid. Omställningarna påverkar tidsredovisningen för utförd personlig assistans och på den här sidan hittar du information som hur tiden ska redovisas.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv