RBU kommenterar nya lagförslaget om andning och sondmatning

Förslagen i propositionen som regeringen nu lämnar över till riksdagen är otillräckliga. Att skriva in begreppet normalt föräldraansvar i lagstiftningen kommer förvärra situationen för barn i behov av personlig assistans. RBU:s förbundsjurist Nawfal Naji kommenterar det nya lagförslaget.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv