Rätten till assistans angrips från flera håll

Henrik Petréns viktiga artikel i Expressen den 26 juli 2019 om assistansersättningens urholkning är värd största uppmärksamhet! Vi som lever med stora assistansbehov känner oss ytterst oroade. För oss gäller det bokstavligen livet. Regering och riksdag måste ta sitt ansvar nu.

Vilhelm Ekensteen, ordf IfA

Assistansersättningen är nu så låg att det inte ens är säkert att den räcker för att anordna assistans i verkligheten. Den måste räknas upp i nivå med löne- och kostnadsökningarna – och det är bråttom, skriver Henrik Petrén på  Arbetsgivarföreningen KFO.    Läs artikeln här:

 

Nyhetsarkiv