Professionell personlig assistans – på rätt sätt

Idag presenteras utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. Utredningen ska synliggöra personliga assistenters arbetssituation. IfA har suttit med i utredningens expertgrupp och vi kan instämma i att det ska råda bra villkor, för samtliga. Utredningen lyfter särskilt några områden som kan behöva förbättras för de personliga assistenterna. Det är områden som även påverkar assistansanvändare.

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) anser att först när alla parter har bra villkor kan den personliga assistansen fungera optimalt. IfA vill särskilt nämna det som utredningen tar upp om att personliga assistenter uppges uppleva osäkerhet kring arbetsuppgifter. Vi menar att kompetensutveckling och bra arbetsledning inom den personliga assistansen kan lösa detta. Däri ligger nyckeln till en professionell personlig assistans, både för assistansanvändare, assistansanordnare, arbetsledare och personliga assistenter. IfA arbetar för professionell personlig assistans utifrån assistansanvändarens perspektiv.

Arbetsledning kan delas in i två områden – arbetsledning i vardagen och formell arbetsledning. Det ena handlar om vilka arbetsuppgifter som de personliga assistenterna ska utföra under arbetstiden och den andra delen handlar om sådant som behövs viss kompetens för och är starkare förknippat med regelverk, t ex schemaläggning, vikarieanskaffning och konflikthantering.

När personliga assistenter inte kan sitt uppdrag

Det är vanligt att IfA får synpunkter från assistansanvändare som upplever utmaningar med den personliga assistansen, att de personliga assistenterna inte förstår sitt uppdrag och inte gör arbetsuppgifter som de ska. Då behövs både kompetenshöjning och bättre arbetsledning. Först när förväntningarna på varandra är tydliga och att var och en tar ansvar och utför det som förväntas kan situationen förbättras. Kompetensutveckling/utbildning behövs så att alla har kunskap om vad personlig assistans är och vad som ingår i uppdraget, t ex den enskildes självbestämmande som utgångspunkt.

IfA anser att det också är viktigt att komma ihåg att assistansanvändare behöver kompetensutveckling. Regler kring den personliga assistansen förändras och kunskap behövs om både hur den personliga assistansen blir som en vill och hur det blir en bra arbetsmiljö för de personliga assistenterna.

Utgångspunkten är alltid att assistansanvändaren styr över sitt liv

IfA utgår från att det är den assistansanvändaren som är arbetsledare i vardagen och väljer om en vill och kan vara även formell arbetsledare. En del assistansanvändare väljer att utse någon annan som formell arbetsledare, det innebär dock inte att en frånsäger sig möjligheten att påverka det som en vill och kan påverka i den personliga assistansen.

Assistansanvändaren kan aktivt utöva sitt självbestämmande genom att samverka med assistansanordnaren i framtagandet av en genomförandeplan av assistansuppdraget. Det behöver även tydliggöras vad som gäller i förhållande till de personliga assistenterna vilket bland annat kan ske via arbetsbeskrivningar men också via ett tydligt arbetsledarskap med utgångspunkt från genomförandeplanen. Om det är tydligt vad en förväntas utföra, på vilket sätt och när, så finns goda förutsättningar för att den personliga assistansen ska fungera mycket bra.

IfA har inom projektet Egenmakt i form av den digitala utbildningen Synka tydliggjort de fyra uppdrag som finns inom den personliga assistansen: Assistansanvändaren, Assistansanordnaren, Arbetsledaren och Personlig assistent. Det måste råda en samsyn mellan de olika uppdragen för att en professionell personlig assistans ska uppnås. Genom att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling och tydlighet kan vi nå framgång för alla.

IfA arbetar med att förbättra den personliga assistansen. Har du frågor om personlig assistans är du välkommen att kontakta oss!

 

Här kan du läsa utredningen om Översyn av yrket personlig assistent

Nyhetsarkiv