Pressmeddelande 2020-04-15

Synka - Ny digital utbildning inom personlig assistans

Synka är en ny digital utbildning som riktar sig till alla som lever och arbetar med personlig assistans, en grupp som lågt räknat utgör minst 120000* personer i landet, utan att räkna in anhöriga. Utbildningen vänder sig till alla fyra uppdrag inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.Denger en bra grund, presenterar vilka lagar och regler som gäller samt tar upp dilemman och situationer som kan uppstå. Synka är tillgänglighetsanpassad och nås via mobil, surfplatta och dator. Under våren kommer Synka även att finnas på engelska och arabiska.  

I Sverige lever idag drygt 19 000 personer som beviljats assistans från Försäkringskassan och kommunen. Cirka 100 000 arbetar som personliga assistenter. Trots att personlig assistent är den trettonde största yrkesgruppen i landet, är det många som varken har utbildning eller grundläggande kunskaper i vad som gäller inom den personliga assistansen. Detta konstaterade den statliga utredaren Lars Lööw i sin utredning som presenterades i januari i år** 

-  Att behovet av kunskap och kompetensutveckling för personliga assistenter är stort är ingen nyhet för oss som lever med personlig assistans. Men i arbetet med Synka har det tydligt framgått att det finns en osäkerhet i vad som gäller även hos övriga roller. Vårt koncept bygger därför på att definiera och tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i alla fyra uppdragen. Med ökad kunskap får vi en bättre förståelse för vad som förväntas av var och en, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.    

Arbetet med Synka har pågått under två år och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Utbildningen bygger på undersökningar och intervjuer som gjorts med samtliga grupper inom den personliga assistansen.          

- Det blev alltmer tydligt i förarbetet av projektet att det ofta uppstår missförstånd och ibland  konflikter mellan assistansanvändare och assistent, bottnade i brist på kunskap. Dessa sopas dock  ofta under mattan av rädsla för att bli av med den personliga assistenten, säger Sophie Karlsson.   

 

Coronavirusets framfart drabbar många grupper i samhället hårt varav assistansanvändarna är en av dem. Eftersom många personliga assistenter stannar hemma efter rekommendationer från svenska myndigheter ståren stor gruppassistansanvändareutan personlig assistans, vilket kan få förödande konsekvenser.   

- Vitror att Synka kan vara en möjlighet att snabbt komma ut på arbetsmarknaden igen, för den som förlorat jobbet och vill jobba som personlig assistent. Även om arbetet med Synka startade långt tidigare än viruset varit känt, ser vi det här som ett bra tillfälle att få grundläggande kunskap i personlig assistans, samtidigt som man löser ett problem för personer som har behov av personliga assistenter, säger Sophie Karlsson.  

Synka består aven introduktion och tre utbildningsspår varav två är helt gratis. Det tredje, för personliga assistenter, kostar 295 kronor per person. Avgiften går oavkortat till utveckling och underhåll av tjänsten. Under maj månad kommer Synka även att finnas på engelska och arabiska.  

Läs mer om Synka och en utbildningwww.synka.org 

 

För mer information, kontakta:   

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)  

Telefon: 044-12 00 80, E-mail:sophie@remove-this.intressegruppen.remove-this.info   

Johanna Hedgårdh, projektledare Synka 

Telefon: 070-858 42 88, E-mail:johanna@remove-this.intressegruppen.remove-this.info   

 

Länkar:  

* Statistik från Försäkringskassan (2019) https://www.forsakringskassan.se/statistik/funktions%C2%ADnedsattning/assistansersattning 

Statistik från Socialstyrelsen (2019)  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-3-6668.pdf 

Antal assistansanordnare godkända från IVO, Inspektionen för vård och omsorg:  

https://assistanskoll.se/20110901-Tillstand-hos-Socialstyrelsen-har-borjat-offentliggoras.html 

Antal som arbetar som personliga assistenter, ca 100 000 stycken  Se länken till Lars Lööws utredning nedan.   

**Lars Lööws utredning om översyn av yrket personlig assistent:   

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20201/

Nyhetsarkiv