Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”

En majoritet i Socialutskottet krävde igår en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022. Det sades även att kommunala assistansbeslut ska bör över av Försäkringskassan och omfattas av dagens omprövningsstopp. Det är dock regeringen som avgör om en utredning ska tillsättas.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv