Personlig assistent är ett uppskattat yrke

KFO kommenterar utredningen om yrket personlig assistent. Idag lämnas utredningen Översyn av yrket personlig assistent till regeringen. Personlig assistent är med omkring 100 000 anställda ett av Sveriges vanligaste yrken. Utredningen visar att de flesta trivs med sitt jobb men att statens urholkning av resurserna innebär en risk för försämrade villkor.

Läs hela KFOs kommentar här

Nyhetsarkiv