Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag

Bara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer under 2018 vilket kan jämföras med 1915 personer under 2015. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan. Fortsätter denna utveckling kommer antalet assistansberättigade att fortsätta minska.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv