Nytt larm om assistansersättning

I valrörelsen rådde bred enighet om att assistansersättningen måste förbättras. Och att det skulle ske snabbt. Men efter valet har ingenting hänt.

Detta oroar bland andra Bengt Eliasson, som är Liberalernas politiska talesperson i frågor som rör funktionsrättigheter. Nu vill han kalla in regeringsföreträdare till riksdagens socialutskott, där han är suppleant.
  
– Läget är ytterst allvarligt och den möjliga vägen är i så fall att utskottet kan kalla till sig regeringsföreträdare och socialdepartementet och förhöra sig om de möjligheterna just nu, säger Bengt Eliasson.
  
Det var oppositionen som under valrörelsen drev frågan om ett stopp för försämringarna inom assistansersättningen. Men i dess elfte timma tog även Lena Hallengren, minister för barn- äldre och jämställdhetsfrågor, till orda. Den 30 augusti lät det så här i Ekot:

– Om det kostar 700 miljoner, om det kostar 750, om det kostar en miljard – utgångspunkten är att vi ska ha en lagstiftning som fungerar, där människors rättigheter är det styrande, sa Lena Hallengren då.
  
Allt färre har beviljats assistans de senaste åren, och i flera uppmärksammade fall har föräldrar till barn med olika funktionshinder, som exempelvis kräver sondmatning och slemsugning, fått assistansen indragen

En utredning av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, pågår och ska vara klar i januari nästa år.

Under valrörelsen hävdades att det inte var nödvändigt att invänta den för att ta itu med några av de mest akuta problemen, men efter valet åberopas utredningen som argument för att inte agera förrän den är klar.

Det andra argumentet är att en övergångsregering inte får lägga fram förslag i den här typen av frågor.

Så när Kristdemokraterna i riksdagens socialutskott tog ett initiativ och försökte få med sig utskottet på att skriva till regeringen och be den snabbt komma med förslag, då bordlades det.

Kristina Nilsson är socialdemokrat och vice ordförande i socialutskottet.

– Jag tror att det är ganska oklart hur en övergångsregering ska hantera ett sådant här uppdrag och det beror på att vi har aldrig haft den här situationen i Sverige tidigare.

Men när väl en regering är på plats räknar hon med att delar av utredningen genomförs via snabbspår.

– Det är såhär, att när utredningen väl kommer, då är det nödvändigt att ta vissa delar 
 
Men för att kunna köra snabbspåret bör socialutskottet redan nu driva på den sittande övergångsregeringen, anser Bengt Eliasson, som är suppleant i utskottet.

– Regeringsbildningen må kunna ta tid, men här handlar det om människor med väldigt omfattande behov som inte har tid att vänta. Här måste ageras.

– Och jag hoppas ju vid Gud att den enighet som pressades fram i valets sista skälvande timmar faktiskt gäller fortfarande, säger Liberalernas Bengt Eliasson.

Lyssna vidare på Ekots sändning

Fredagen den 23 november arrangeras en politikerdebatt på IfA Debattforum i Stockholm med inbjudna ledamöter från Socialutskottet. Vi har ff platser kvar, mer info här.

 

Nyhetsarkiv