Nya tillstånd och krav 2019

IVO ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för verksamheter som bedriver personlig assistans. Insikten ska finnas hos ägare och ledning.

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från IVO. Då kommer även samtliga sökande att få betala en avgift för sina ansökningar, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. Samtidigt börjar nya krav gälla för att få behålla ett tillstånd.

IVO ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar

IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. När IVO genomför en tillsyn granskas till exempel ägare och ledning mer omfattande än tidigare. Dessutom gäller följande krav från den 1 januari 2019: 

  • För att få tillstånd ska den som ansöker ha skaffat sig insikt i de regler som gäller för verksamheten, genom bland annat utbildning eller erfarenhet. Insikt finns hittills bara definierat i förarbeten och det kommer att växa fram en praxis inom området.
  • Den som söker tillstånd ska också vara lämplig och ha ekonomiska förutsättningar att bedriva den sökta verksamheten. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar och tidigare agerande (som till exempel skulder eller brottslighet). Läs mer om vad och vilka vi prövar för lämplighet på ivo.se.
  • Den som har ett tillstånd ska sedan fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
  • Den som har ett tillstånd ska anmäla ändringar i styrelse eller ägande senast en månad efter förändringen. Ändringsanmälningarna ska stödja IVO:s lämplighetsprövning av de personer som driver omsorgsverksamheter.

 

Nyhetsarkiv