Ny utredning krävs

IfA vill ha en ny utredning.

IfA har tillsänt Åsa Regnér  följande skrivelse.

 

En ny utredning krävs

Vi önskar att regeringen snarast lägger ned den pågående LSS-utredningen och tillsätter en ny parlamentarisk utredning med ett bredare anslag och utan besparingskrav. Utgångspunkten för en ny utredning ska vara de ursprungliga grundintentionerna med LSS och Assistansreformen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, SÖ 2008:26.

Med anledning av det rådande läget kring den pågående LSS-utredningen och det stora hot som utredningens förslag utgör mot den personliga assistansen krävs en ny utredning. En ny parlamentarisk utredning måste ske där det inte föreligger krav om att förändringar i LSS ska ske på bekostnad av den personliga assistansen. Istället måste delaktighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar stå i centrum för utredningen och det som behövs för att främja en utveckling som stärker delaktigheten.

De senaste årens rättsutveckling har berövat och beskurit livsvillkoren för många som är i behov av personlig assistans. Dessa nedskärningar måste sluta omedelbart. Vi kräver förändring och förbättring!

Utifrån de rådande direktiven för den pågående utredningen är det direkt omöjligt att åstadkomma en positiv utveckling för den personliga assistansen. Alternativa inskränkande insatser till den personliga assistansen är det enda som den utredningen kan resultera i och det skulle innebära direkta nedskärningar i delaktigheten för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Den pågående utredningen är alltför påverkad av de nu föreliggande direktiven att en ny utredning behövs för att få en nystart och förtroende från oss som ska leva med insatserna.

Den personliga assistansen, som skulle vara den insats som skulle medföra att personer med omfattande funktionsnedsättningar kan få hela sitt behov tillgodosett genom en insats, ser vi nu att utredningen föreslår ska hackas upp till isolerande insatser med fokus på att de ska utföras i hemmet. En utveckling som leder till mer begränsningar och det strider direkt mot våra grundläggande mänskliga rättigheter reglerade i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, SÖ 2008:26.

IfA stödjer DHRs krav om en ny utredning som utförs tillsammans med oss som är berörda.

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Nyhetsarkiv