Ny studie: fokus på besparingar kan få allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar

Linnéuniversitetet skriver om en ny studie.

De socialpolitiska mål om goda livsvillkor som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förändras när besparingsmål påverkar utredningsarbetet. Det visar en studie som gjorts av 100 utredningar om personlig assistans genomförda vid Försäkringskassan.

IfA ser mycket allvarligt på den studie som presenteras.

Läs om studien här.

Nyhetsarkiv