Nu vänder det för den personliga assistansen

IfA ser positivt på regeringens förslag till höjning för assistansersättningen med 3,5 procent, som är den högsta höjningen på lång tid. IfA ser detta som en vändpunkt för att åter stärka den personliga assistansen.

De senaste åren har marginalerna för assistansersättningen minskat alltmer då assistansersättningens årliga höjning inte motsvarat de ökade kostnader som funnits.

Vi ser att assistansersättningen förhoppningsvis har nått sin botten och nu kommer att vända och möjliggöra en god kvalitetsutveckling med stöd av regeringens satsning.

Samtidigt pågår även arbete med att svara på den tidigare LSS-utredningens förslag, där IfA är kritisk till många av förslagen, samt den pågående utredningen om Stärkt personlig assistans. Tillsammans kan detta leda till en del förändringar inom den personliga assistansen.

Sophie Karlsson, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Nyhetsarkiv