Nu stoppas assistansbolaget Nordica

Klartext informerar om stopp av det stora assistansbolaget Nordica

Nordica har meddelat att de har beviljats Inhibition i ärendet och fortsätter att bedriva assistansverksamhet som vanligt.

Ta del av hela inslaget här

Nyhetsarkiv