Nu sätter vi fokus på assistansberättigades Egenmakt!

IfA har beviljats projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt som ska lyfta assistansberättigades kunskaper och kompetens kring den personliga assistansen – Projekt Egenmakt.

Nu sätter IfA fokus på assistansberättigades Egenmakt!

Glädjande nyheter – IfA har beviljats projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt som ska lyfta assistansberättigades kunskaper och kompetens kring den personliga assistansen – Projekt Egenmakt.

Projektet syftar till att stärka kunskapen om den personliga assistansen och det regelverk som påverkar beslut om insatsen, utförandet och redovisning till myndigheter. Att ha god kunskap om rättigheter och skyldigheter är viktigt att för att kunna göra bra val och ställa krav när det gäller anordnare och för att kunna leva med den personliga assistansen på ett sätt som står i linje med intentionerna i LSS om självbestämmande och integritet.

I samarbete med RBU, BOSSE Råd, Stöd och kunskapscenter ska IfA ta fram ett omfattande kunskapsmaterial för assistansberättigade, anhöriga och legala företrädare. Utifrån kunskapsmaterialet kommer studiecirklar och utbildningar att hållas runt om i landet.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen kommer att vara delaktiga i projektet som diskussionsparter vid framtagandet av utbildningsmaterialet.

Den närmaste tiden kommer IfA att arbeta med att starta upp det treåriga projektet, rekrytera projektmedarbetare och påbörja framtagandet av kunskapsmaterialet.

Välkommen att höra av dig till IfA om du är intresserad av projektet! Projektet startar 1 mars 2018.

Nyhetsarkiv