Nu råder minst mänskliga tolkningen i assistansen

När Försäkringskassan omtolkar rätten till assistans kan det gamla ordspråket ”som fan läser bibeln” ersättas av det mer relevanta ”som Försäkringskassan läser vägledningen”. Den minst mänskliga tolkningen används när det gäller rätten till assistans med den personliga hygienen. Vi kräver en värdig funktionshinderpolitik. Det skriver Anders Westgerd på GIL.

 

Nyhetsarkiv