Myndigheter i gemensamt arbete mot välfärdsbrottslighet

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande enligt den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen.

 

IfAs kommentar till artikeln i länken nedan: Intressegruppen för Assistansberättigade ser allvarligt på den problematik som det informeras om i artikeln. Enskilda assistansberättigade riskerar att fara illa när kriminella utnyttjar systemet för egen ekonomisk vinning eller för att finansiera annan organiserad brottslighet. Intressegruppen för Assistansberättigade har som organisation alltid arbetat för att motverka denna kriminalitet. Vi har fört en dialog med berörda myndigheter för att åstadkomma förändring samtidigt som vi står upp för den enskilde assistansanvändaren vars existens är i fara från två håll, de kriminella som utnyttjar dem och hot för att själva reformen ska fara illa när åtgärderna blir generella och därmed även drabbar enskilda assistansanvändare som uppfyller samtliga krav som ställs på dem från myndigheternas sida. Intressegruppen för Assistansberättigade önskar fortsätta föra konstruktiva samtal med berörda myndigheter för att hitta framtida lösningar för att säkerställa den personliga assistansens fortlevnad för att även i framtiden ge personer med svåra funktionsnedsättningar rätten att leva i ett jämlikt samhälle.

Ta del av Försäkringskassans hela artikel här:

Nyhetsarkiv