Myndigheter håller dagliga pressträffar

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensamma pressträffar om covid-19 alla dagar klockan 14.00.

Pressträffar om covid-19

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensamma pressträffar om covid-19 alla dagar klockan 14.00.

Myndigheterna ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.

Pressträffarna sänds hos Folkhälsomyndigheten

Nyhetsarkiv