Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner”

Funktionsrätt Sverige anser att de problem som finns med anhörigassistans löses bäst med en upprustning av andra LSS-insatser. I ett ställningstagande tillsammans med likaunika, Unga med synnedsättning och unga rörelsehindrade sägs det att inskränkningar av möjligheterna till anhörigassistans skulle få mycket olyckliga följder.

– I vissa fall skulle det vara helt förödande, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef.

Nyhetsarkiv