Meningslöst att skicka LSS-utredningen på remiss

En remissrunda för LSS-utredningen vore slöseri med dyrbar tid. Tillsätt i stället en expertgrupp som kan komma med skarpa förslag på hur kvaliteten i LSS-verksamheter kan stärkas.

Ta del av hela debattartikeln här

Nyhetsarkiv