Med professionell personlig assistans får vi en fungerande situation för alla

IfA svarar på en ledare i Dagens Arena om personliga assistenters arbetsmiljö.

- Ge assistenterna människovärde, skriver Liv Beckström i Dagens Arena.

De personliga assistenterna pekas ut som en grupp som utsätts för usel arbetsmiljö, i form av t ex sexuella trakasserier och dåliga arbetsvillkor med bara två veckors uppsägningstid.

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) arbetar dagligen för att förbättra villkoren för både assistansanvändare och personliga assistenter. Vår ställning är att bra villkor för båda parter är en förutsättning för en fungerande situation.

I vår vardag ser vi många exempel på assistansuppdrag som fungerar väldigt bra. Men det finns situationer där människor blir felaktigt behandlade. Detta måste åtgärdas. Ingen ska behöva bli utsatt för situationer som är kränkande och felaktiga.

Inom IfA arbetar vi med att stärka den professionella personliga assistansen. Professionell på det sätt som den ska vara: utifrån assistansanvändarens perspektiv. Det innebär dock inte att assistansanvändaren är allenarådande och allsmäktig med bestämmanderätt över de personliga assistenterna. Även assistansanvändaren har skyldigheter, den personliga assistenten har rätt till en bra arbetsmiljö. Assistansanvändarens rättigheter ska stå jämsides med de personliga assistenternas.

Regeringen är den part som måste se till att arbetsvillkoren för de personliga assistenterna kan stärkas. En orsak till den korta uppsägningstiden idag är att det inte finns ekonomiskt utrymme för längre uppsägningstid eftersom assistansersättningen inte är utformad så. Naturligtvis anser IfA att assistansverksamheter har ett ansvar att arbeta för ett fungerande samarbete mellan assistansanvändare och personliga assistenter, men när det inte håller måste det finnas utrymme för åtgärder. Om samarbetet mellan två personer inte fungerar så reder man vanligtvis ut problemen. Men eftersom det idag kan innebära att anställningen för det specifika assistansuppdraget upphör sopas dem istället under mattan. Vi välkomnar möjligheten till längre betald uppsägningstid.

Beroendeställningen är dubbel inom den personliga assistansen. Assistansanvändaren är beroende av de personliga assistenterna och assistansanvändare som är professionella i sitt uppdrag behandlar de personliga assistenterna väl. De personliga assistenterna är beroende av sin anställning och personliga assistenter som är professionella i sitt uppdrag behandlar assistansanvändarens väl och utför arbetsuppgifter professionellt, så att ingen blir utnyttjad eller kränkt av den andre. Det finns sätt att arbeta med detta strukturerat och professionellt. Detta tar IfA exempelvis upp genom den digitala utbildningsplattformen Synka, som lanseras under nästa år.

Personlig assistans är ett yrke som andra och samma regler gäller för arbetsmiljö och arbetsvillkor som inom andra yrken. Arbetsmiljön kan uppfattas som annorlunda eftersom det är den enskildes hem som åsyftas. I sitt hem får den enskilde leva som hen vill, och IfA förespråkar ett arbetsmiljöarbete där assistansanordnaren arbetar tillsammans med såväl assistansanvändaren som arbetsledare och de personliga assistenterna, för bra lösningar tillsammans. Assistansanvändare vill förstås ha personliga assistenter som trivs med sitt arbete, vilket väldigt många gör, vad IfA erfar. Många personliga assistenter stannar många år inom yrket och trivs bra och upplever det meningsfullt. Avarter där människor behandlas illa ska åtgärdas omgående.

Det finns ett regelverk och om det följs på ett professionellt sätt, så som det är tänkt, finns väldigt bra förutsättningar för den personliga assistansen att fungera utmärkt för alla.

Nyhetsarkiv