Martin Klepke: Bevara det mänskliga, värna LSS

Arbetet skriver följande. Den grova kriminaliteten runt LSS måste stoppas, men det får inte leda till att lagen urholkas. LSS värnar människovärdet för personer med funktionsnedsättningar, skriver Arbetets politiska redaktör.

Nyhetsarkiv