LSS-utredningen går ut på remiss

IfAs protester vann gehör. LSS-utredningen går ut på remissrunda men utan förslaget om 15 timmars schablon för övriga behov.

Ta del av hela regeringens pressmeddelande här

Nyhetsarkiv