Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”

I IfA:s nya projekt ”Krisstöd” ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer. Lilly Key berättar att händelserna under Covid-19 pandemin ledde fram till projektet.

– Det var oklart vem som skulle ta ansvar för vad under Covid 19-pandemins första månader.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv