Liberalerna vill införa en särskild lokal LSS-inspektion

Liberalerna i Malmö vill inrätta ett lokalt tillsynsorgan för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillsynsorganets uppgifter, om förslaget går igenom, skulle vara att granska myndigheterna utifrån ett rättighetsperspektiv och samtidigt erbjuda individen rättshjälp och juridiskt bistånd vid överklagningar.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv