Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter”

Funktionsrättsrörelsen räds besparingsförslagen i LSS-utredningen. Nu går den trots detta på remiss efter beslut av januaripartierna. Lena Hallengren säger att de största besparingsförslagen inte ska genomföras, men tycker det vore slöseri med resurser att inte låta övriga förslag gå på remiss. Hon vill samtidigt lugna de som fruktar besparingar.

– Jag tror att de flesta som följt mitt arbete sedan jag blev socialminister vet att jag vill se en stärkt LSS–lagstiftning.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv