Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”

Torsdagen den 19 mars antog riksdagen Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske för att stoppa spridning av Coronaviruset så görs det undantag för barn till så kallad samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv