Låt oss prata om våld - med stöd av bilder

Projekt Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs av DART - kommunikations och dataresurscenter i Göteborg. IfA är en av flera samarbetspartners, projektet finansieras av Arvsfonden.

 

På slutkonferensen den 16 januari 2019 kommer bland annat Bildsamts bildstödsmaterial presenteras.

 

 

Projektets syfte är att göra det möjligt för alla att prata om våld, även för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar som är i behov av kommunikationsstöd. Detta är särskilt angeläget då dessa personer enligt forskning löper större risk att utsättas för våld.

På slutkonferensen den 16 januari 2019 mellan kl 8,30-16,00  kommer bla Bildsamts bildstödsmaterial presenteras.  Konferensen är kostnadsfri. Välkommen att anmäla dig/er  via DARTs hemsida

 

Nyhetsarkiv