Lämplig eller inte – hur bra koll har du som assistansberättigad på ledningen hos din assistansanordnare?

IfA kommenterar artiklarna i Kommunalarbetaren gällande bristande kontroll av assistansbolag

IVO, som är tillsynsmyndighet för personlig assistans, granskar lämpligheten hos företagets företrädare, dvs  ägare av bolaget (eller moderbolag), styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD.

Att någon av företagets företrädare begått brott av något slag innebär inte per automatik att man inte anses vara lämplig. Det ska också vägas in vilket brott och om det kan komma att påverka verksamheten och dig som har personlig assistans. När anser du att någon är olämplig?

IfA anser att IVO måste vara restriktiva i sina bedömningar, eftersom det kan få stora konsekvenser för assistansberättigade om assistansverksamheten missköter sitt uppdrag. Det är också viktigt att assistansanordnare sköter sina verksamheter så exemplariskt som möjligt, för att förtroendet för den personliga assistansen som bransch ska upprätthållas och stärkas. Det skapar stabilitet för assistansberättigade.

IfA håller för närvarande utbildning för företagens företrädare om Rättigheter och skyldigheter utifrån bl a LSS för att stärka upp kompetensen i assistansverksamheter.

 

Ta del av Kommunalarbetarens artiklar här

Mer information om vår utbildning för ägare/ledning hittar du här (vi har  ff några platser kvar i Umeå och Kristianstad men du behöver kontakta kansliet för att anmäla dig, info@remove-this.intressegruppen.remove-this.info

 

 

 

Nyhetsarkiv