Krönika - Thomas Juneborg - Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas

Funktionsrättsrörelsen har länge krävt att assistansen förstatligas. Vänsterpartiet, Kristdemokraternas och Moderaternas initiativ i riksdagen att förstatliga hela assistansreformen är ett viktigt steg. Innan staten blir ensam huvudman måste många lagändringar göras för att säkerställa att ingen person trillar mellan stolarna.

 

Ta del av hela krönikan här

Nyhetsarkiv