Krönika - Thomas Juneborg - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta

Tusentals personer har avlidit i Covid-19 i Sverige med en mycket stor överrepresentation i äldreboenden och hemtjänst. Preliminär statistik visar att ytterst få assistansanvändare har smittats.

Regeringen fortsätter att presentera olika stödpaket till både den offentliga sektorn och företagen. Störst risk att drabbas av stora försämringar i pandemins spår är de som har personlig assistans beviljad av hemkommunen.

Ta del av hela krönikan här

Nyhetsarkiv