Krönika Thomas Juneborg Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt

Corona epidemin klassas av FN som en pandemi, d v s den omfattar hela världen. Konsekvenserna berör alla delar av samhället och kostar gigantiska belopp att hantera. Assistansanvändare är en grupp som drabbas på en rad olika sätt. Krisen riskerar också att leda till försämringar, både direkta och indirekta.

 

Ta del av hela krönikan här

Nyhetsarkiv