Krönika Nora Eklöv - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen

Den här krönikan är en vädjan till socialminister Lena Hallengren (S) att uppmärksamma en mycket allvarlig situation. Ett virus sprider sig snabbt över världen och sätter skräck i samhälle och hos befolkning. Sverige befinner sig i ett läge som vi inte är vana vid. Inom den personliga assistansen uppstår nu oförutsedda situationer när vi assistansberättigade måste isolera oss på grund av vi är i riskgrupp eller då anhöriga och assistenter får symptom och inte kan hjälpa oss på grund av smittorisk.

Ta del av hela krönikan här

Nyhetsarkiv