Kommentar om egna arbetsgivare

IfA kommenterar artikeln om systemfel i LSS.

IfA anser att det ska vara möjligt att vara egen arbetsgivare till de personliga assistenterna. Detta innebär emellertid ett stort ansvar för den assistansberättigade. Det kräver goda kunskaper om allt vad det innebär att vara arbetsgivare, och kompetens att omsätta kunskapen i handling. Den assistansberättigade ska vara en bra chef och ledare för de personliga assistenterna.  

Kvaliteten ska vara god både när det gäller den personliga assistansen och de personliga assistenternas arbetsvillkor. Kraven på en god arbetsmiljö gäller för egna arbetsgivare, likväl som för övrig assistansverksamhet.

IfA förordar utbildning och bra plan för kompetensutveckling för egna arbetsgivare för att situationer som artikeln tar upp, inte ska uppstå. Och till syvende och sist ska personer som inte har kunskapen, kompetensen eller förmågan att vara en bra arbetsgivare, inte heller vara egna arbetsgivare.

Läs artikeln som kommenteras här

Nyhetsarkiv