Kommentar från IfAs ordförande

Angående Aftonbladets artikel "Mikael, 43, kritisk efter Försäkringskassans besök: Inte människovärdigt"

 

Det finns en medelväg mellan den förnedrande klocktagning som Mikael Granberg utsatts för å ena sidan och å andra sidan schablontilldelningar av assistanstimmar som inte tar hänsyn till den enskilde assistansberättigades behov. Det handlar om behovsbedömningar som bygger på respektfull kommunikation mellan kassans behovsbedömare och den assistansberättigade eller dennes företrädare.Det har funnits tider då vi haft samråd med Försäkringskassan med syfte att åstadkomma behovsbedömningar av detta slag.  Det är nödvändigt att återuppta ansträngningarna att åstadkomma en sådan behovsbedömning.

Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Läs artikeln här:

"Mikael, 43, kritisk efter Försäkringskassan besök: inte människovärdigt - Aftonbladet."

Nyhetsarkiv