KD: Grundintentionen i LSS är eliminerad

Det är regeringens skyldighet att agera när rättspraxis så uppenbart strider mot intentionen med LSS och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver kristdemokraterna Ebba Busch, Pia Steensland, Acko Ankarberg Johansson och David Lega.

 

Ta del av hela debattartikeln här

Nyhetsarkiv