Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”

Färre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland assistansanvändare över 65 år har så få som 0,1 % smittats av Coronaviruset, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv