Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”

Jonas Franksson vill se något som liknar en ”bakvänd sexköpslagstiftning” för att assistansanvändare inte ska riskera att bli utnyttjade av företag utan tillstånd.

– Fokus måste ligga på säljaren och inte köparen, säger han.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv