Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”

IfA, har under det senaste två åren arbetat med att ta fram den digitala utbildningen Synka som riktar sig till de fyra uppdragen inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare. Genom att tydliggöra respektive uppdrags rättigheter och skyldigheter hoppas man öka samsynen och förståelsen och därmed göra det lättare att leva och jobba med personlig assistans.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv