Intervjupersoner sökes till forskningsstudie om personlig assistans och föräldraskap

 

Intervjupersoner sökes till forskningsstudie om personlig assistans och föräldraskap

Jag arbetar tillsammans med två kollegor vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar med en forskningsstudie om personlig assistans och föräldraskap.

Vi har granskat Försäkringskassans utredningar för personer som ansöker om personlig assistans och som har barn i åldrarna 0-17 år.

Nu söker vi personer att intervjua om erfarenheter av att vara förälder i behov av personlig assistans.  Vi söker även efter personliga assistenter som har erfarenhet av att ge assistans till personer som är föräldrar till barn 0-17 år.

Forskningsprojektet är granskat och godkänt av Etikprövningsnämnden i Linköping.

Kontakta:

Ann-Sofie Bergman, Docent/lektor i socialt arbete

Linnéuniversitetet och Uppsala universitet

ann-sofie.bergman@remove-this.lnu.remove-this.se

ann-sofie.bergman@remove-this.soc.uu.remove-this.se

Telefon: 070 524 32 06

Nyhetsarkiv