Information om Corona till dig som assistansanvändare

Vi vill ge dig lite information som kan vara till nytta under den närmaste tiden.

Denna nyhet uppdateras inte. Gå till denna sida för aktuella sammanställning från IfA ->

www.intressegruppen.info/nyheter/artikel/corona-och-den-personliga-assistansen-information/

Det viktigaste att tänka på och som alla bör göra hela tiden är att hålla god hygien, tvätta händerna ordentligt, undvika att peta sig i ögonen, näsa och mun samt undvika sjuka människor inklusive dem med mycket lindriga förkylningssymptom.

 

Om du själv blir smittad av Corona eller misstänks ha Corona

Om du själv har symtom på Corona kontakta 1177 och följ deras instruktioner. Visar det sig att du bär på Coronaviruset och inte behöver uppsöka sjukhus och bli inlagd så vidta vanliga rutiner men arbetsmiljön för dina assistenter behöver ses över. Arbetsgivaren har ett ansvar för de personliga assistenternas arbetsmiljö och ska minimera riskerna för att de inte ska smittas. Det handlar exempelvis om att använda skyddsutrustning. Vilken utrustning det handlar om bör arbetsgivaren informera sig om via vården, kommunen och/eller annan myndighet samt även informera den som har ansvar för arbetsledningen för de personliga assistenter som arbetar hos dig.

 

Om du blir hastigt sjuk, tveka inte att ringa 112!

Viktigt att förebygga för en eventuell akut situation genom att gå igenom och instruera de personliga assistenterna hur de bör agera om den uppstår. De personliga assistenterna har tystnadsplikt även mot sjukvårdspersonal och har inte per automatik rätt att bryta mot den. Om du har önskemål/behov av att de personliga assistenterna för vidare information om dig och dina önskemål gentemot sjuk-/hälsovården bör du skapa och informera de personliga assistenterna om hur du vill ha det. Du kan exempelvis skapa ett dokument som de kan överlämna till vården vid behov; ”ABC-akut”- det här får de personliga assistenten säga om mig, min funktionsnedsättning osv, hur du vill ha det, särskilda behov pga din funktionsnedsättning, din inställning till livsuppehållande åtgärder ev medicinlista, kontaktuppgifter till närmast anhörig osv.

VIKTIGT att det finns rutiner, att arbetsledaren (om annan än du själv), och assistansanordnaren är inkopplad och kan bistå din personliga assistent med råd och stöd om du själv inte kan det. Rutiner behövs även gällande din personliga assistans och eventuella behov av att kontakta Försäkringskassan och/eller kommunen

 

Bemanningen – vad händer om mina assistenter blir sjuka eller måste vara hemma pga VAB/inställd skola osv?

Personliga assistenter som är sjuka ska stanna hemma, även de med lindriga förkylningssymptom för att minska risker av spridning av Corona. För att underlätta har regeringen tillfälligt tagit bort karensdagen.

Förbered dig på att hitta alternativa lösningar om/när ordinarie personliga assistenter blir sjuka/VAB dvs inte kan komma till jobbet.

Har du en assistansanordnare bör de hjälpa till att göra kontinuerliga riskanalyser och det betyder att de ser över hur situationen ser ut idag, imorgon osv. Assistansanordnaren har ett ansvar för att du ska få personlig assistans utförd men också ett ansvar för att de personliga assistenterna har en bra och säker arbetsmiljö.

Om alla mina assistenter blir sjuka? Självklart ska du använda de vanliga personliga assistenterna och vikarier som du känner användas i första hand men du kan behöva tänka ett varv till och fundera på alternativa lösningar om du har otur att alla personliga assistenter kopplade till dig blir sjuka.

Kommunen där du bor har alltid det yttersta ansvaret enligt LSS och de ska göra sitt bästa för att bistå dig men vi tycker det är en bra idé att du tillsammans med din assistansanordnare kollar upp och förbereder anställningsavtal för personer som vi kan kalla ”beredskapsassistenter”. Det kan vara grannar, vänner, vänners vänner, verksamhetens personal osv. Sedvanlig anställningsavtalsrutiner råder dvs anställningsavtal ska finnas i samband med första arbetstillfället, Försäkringskassans blankett 3066 ska in och är assistansanvändaren ett barn behövs utdrag ur belastningsregister.

Anhöriga är en fantastisk resurs, många arbetar redan idag som ordinarie personliga assistenter. Finns det fler som kan ingå i ”beredskapsassistansen” som kan vara aktuella som yttersta nödfall? Vi vill dock informera om att i de flesta fall när Corona har slagit till så är det anhöriga till den som har blivit smittad som först har blivit smittade i sin tur så tänk på att de inte nödvändigtvis är friska när du är sjuk. Är de anhöriga till åldern kommen bör även viss försiktighet nödvändig gällande deras hälsa.

Om du eller dina personliga assistenter faktiskt har blivit smittade kan det finnas möjlighet att göra undantag i arbetstid, kontakta din assistansanordnare och diskutera. Är du egen assistansanordnare rekommenderar vi att du kontaktar KFO som arbetsgivarorganisation för vidare information.

WHO har konstaterat att vi nu är mitt i en pandemi. Vid pandemi kan det finnas möjlighet till undantag i Arbetstidslagen för ytterligare arbetstid, så kallad nödfallsövertid. Det finns särskilda regler att följa så kontakta din assistansanordnare om sådant behov uppstår vid smitta hos dig eller dina personliga assistenter. Egna arbetsgivare rekommenderas att kontakta KFO vid en sådan situation.

Om det inte redan finns se över din arbetsbeskrivning för de personliga assistenterna. Vad är absolut nödvändiga rutiner för dig, vad kan sättas på vänt i en akut situation? Om en ny oerfaren personlig assistent kommer och ska börja arbeta ”akut” då är det viktigt att det finns nedskrivet.

Se över det som måste finnas hemma, mat kan för många beställas på nätet, viktig medicin. Glöm inte bort mat till dina husdjur om du har några.

 

Information om var du hittar mer information

Vi har lagt upp information påvår hemsida som vi försöker uppdatera allteftersom. Du kan även hitta informationen på vår Facebooksida. Informationen är länkar till myndigheter och organisationer som hanterar den uppkomna Corona-situationen från olika vinklar.

Har du några frågor kan du kontakta IfA

//

Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA,info@intresessegruppen.info tel 044-120080

Nyhetsarkiv