Information från Försäkringskassan till Assistansanordnare

Vad gäller om assistenter behöver arbeta mer än vanligt med anledning av corona/covid-19?

 

Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många medarbetare är sjuka samtidigt. Försäkringskassan kan inte betala ut assistansersättning om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger tiden som anges i vissa bestämmelser om arbetstid. Olika regler gäller beroende på om assistenterna är 1. anställda av någon annan än den försäkrade, till exempel kommunen eller ett assistansbolag, eller om 2. den försäkrade har anställt sina egna assistenter.

1. Annan arbetsgivare än den försäkrade

Om arbetsbelastningen blir hög under en period har du som arbetsgivare möjlighet att under vissa förutsättningar ha längre beräkningsperioder för assistenterna. En längre beräkningsperiod innebär att arbetstiden slås ut på en längre period. Men den genomsnittliga arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar. Du anger den nya beräkningsperioden vid nästa tidsredovisning på blankett 3059. Information om arbetstid och olika former av övertid finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 Lagar och regler om arbetsmiljö (arbetsmiljöverket.se)

2. Du som anställer dina egna assistenter

För dig som själv anställer dina assistenter gäller samma bestämmelser som vanligt om ordinarie arbetstid och övertid. Om det oundgängligen behövs på grund av olyckshändelse eller akut sjukdomsfall eller annan sådan omständighet, som ej kunnat förutses (likt pågående utbrott av corona/covid-19), får övertid tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver. I sådant fall kan Försäkringskassan betala ut assistansersättning för arbetstid som överstiger 52 timmar i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor (40 timmar ordinarie arbetstid och 12 timmar övertid).   

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Nyhetsarkiv