IfAs webbutbildning Synka kommer helt i rätt tid visar utredningen av yrket personlig assistans

Utredningen som presenterades den 15 januari konstaterar att det finns behov av en grundläggande utbildning och kompetensutveckling för bland annat personliga assistenter. Det är ingen nyhet för oss som lever och jobbar med personlig assistans. Men det är ett av två problem. Okunskapen leder i många fall till missförstånd och konflikter som sopas under mattan eftersom det finns en stor och utbredd rädsla för att bli av med den personliga assistenten. Nu är det dags att regering och riksdag agerar.

Med stöd från Arvsfonden är IfA sedan 2018 i full gång med att ta fram en digital utbildning som riktar sig till samtliga uppdrag inom den personliga assistansen. Med ökad kunskap och samsyn för alla berörda parter är vår uppfattning att vi kommer ett steg närmare en professionell personlig assistans i balans med assistansanvändarens rätt till självbestämmande.      

I framtagandet av utbildningen har flera intervjuer gjorts med såväl personliga assistenter som assistansanvändare. För många fungerar allt bra men intervjuerna visade att det inte är ovanligt med konflikter mellan parterna. Konflikter som bottnar i osäkerhet och missförstånd, ofta på grund av bristande kunskap om lagar och regler, rättigheter och skyldigheter inom den personliga assistansen. Många gånger vågar man inte ta upp konflikterna av rädsla för att förlora den personliga assistenten eller jobbet som personlig assistent. Denna osäkerhet är ett problem.

För att assistansanordnare ska kunna ta itu med problemet och kompetensutveckla personliga assistenter med flera krävs resurser. De senaste 6 åren har assistansersättningen relativt minskat år efter år vilket idag innebär att många assistansanordnare har fått lägga ner eller dra ner på kvaliteten. De som finns kvar saknar ekonomiska resurser för att kompetensutveckla då den procentuella ökningen av assistansersättningen inte ens täcker kollektivavtalade löneökningar.

Lars Lööws utredning visar på en reell problematik. Nu krävs handling från regering och riksdag för att råda bot på problemet. Redan i år behöver assistansersättningen höjas för att möjliggöra nödvändig kompetensutveckling.

IfA kan och vill hitta en väg till professionell personlig assistans och vi står redo med vår webbutbildning Synka som lanseras under våren, där vi särskilt lyfter behovet av samsyn kring assistansuppdraget och kompetensutveckling. Utbildningen riktar sig till samtliga uppdrag inom den personliga assistansen. Däri ligger nyckeln till en professionell personlig assistans för såväl assistansanvändare som assistansanordnare, arbetsledare och personliga assistenter.

Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade

Nyhetsarkiv